ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ

Trong thời điểm hiện nay, khi mà thời gian trở nên hạn chế, cuộc sống gắn liền với công việc, con người có nhu cầu tìm đến những giây phút thư giãn nhanh chóng, tiện lợi. Cũng vì lý do đó, các loại hình trò chơi giải trí online ngày càng nở rộ, như một giải pháp hữu hiệu giúp mọi người vượt qua những giây phút căng thẳng, tuy nhiên để kinh doanh loại hình này cần đáp ứng những điều kiện nhất định.Trong phạm vi bài viết, Luật Gia Cát sẽ chia sẻ những nội dung liên quan đến vấn đề này.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ

Theo quy định tại luật đầu tư 2014, Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để được kinh doanh cần đáp ứng những tiêu chí nhất định.

Hiện nay, trò chơi kinh doanh trên mạng được phân loại thành 4 mục, bao gồm:

Ngoài ra còn có sự phân loại trò chơi theo độ tuổi, bao gồm trò chơi dành cho người từ 18 tuổi trở lên, từ 12 tuổi trở lên, trò chơi dành cho mọi lứa tuổi.

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

 1. Trò chơi điện tử G1:
 • Điều kiện về tổ chức nhân sự:
 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng.
 • Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01(một) nhân sự quản trị 2 (hai) máy chủ.
 • Có nhân sự tốt nghiệp đại học trở lên chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử.
 • Điều kiện về kỹ thuật cung cấp:
 • Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:
 • Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi theo quy định;
 • Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ;
 • Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổngthời gian sử dụng tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;
 • Hiển thị được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
 • Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi.
 • Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có)
 • Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.
 • Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.
 1. Trò chơi điện tử G2, G3, G4:
 • Điều kiện về tổ chức nhân sự:
 • Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng.
 • Có nhân sự chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp quy mô hoạt động và loại hình cung cấp dịch vụ.
 • Điều kiện về kỹ thuật:
 • Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ.
 • Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI

 1. Trò chơi điện tử G1:
 2. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
 • Chuẩn bị hồ sơ:

Doanh nghiệp thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 • Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm các nội dung chính bao gồm: kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức bộ máy, sơ đồ tổng thể, thông tin chi tiết về thiết bị, hoạt động, phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ…
 • Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.
 • Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.
 • Kết quả: Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

LƯU Ý:Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trong 10 ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ đến Bộ Thông Tin Truyền Thông

 1. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP PHÊ DUYỆT NỘI DUNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
 • Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 còn thời hạn tối thiểu 01 (một) năm.
 • Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin sau đây: Tên, xuất xứ của trò chơi điện tử, chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi, phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của doanh nghiệp.
 • Phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu theo quy định bao gồm các nội dung sau đây: Sơ đồ chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp trò chơi, mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng
 • Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi
 • Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.
 • Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc
 • Kết quả: Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi.

Sau khi nhận được quyết định phê duyệt về nội dung, kịch bản trò chơi và giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi, doanh nghiệp được chính thức đưa trò chơi vào kinh doanh trên mạng viễn thông, mạng Internet.

 1. TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4:
 • Đơn đề nghị cấpgiấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
 • Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp (đối với trò chơi cung cấp trên Internet).
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung: Kế hoạch cung cấp dịch vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự, sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống, các hình thức thanh toán dịch vụ, biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.
 • Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.
 • Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

LƯU Ý:

 • Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
 • Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Như vậy, việc cung cấp dịch vụ trò chơi giải trí trên mạng viễn thông internet cần hoàn thành những thủ tục nhất định.

NẾU CÓ BẤT CỨ KHÓ KHĂN NÀO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN  HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI  ĐỂ  ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ