THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên CÙNG 1 quận/huyện thì chỉ phải làm thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian chỉ mất khoảng 05 ngày làm việc.

Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến quận/huyện KHÁC thì phải làm thủ tục chốt thuế tại Chi cục thuế trước, sau đó mới tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Phòng đăng ký kinh doanh. Nên thời gian sẽ lâu hơn, khoảng 18 ngày làm việc.

CÙNG QUẬN/HUYỆN

1.500.000 VNĐ
05 ngày làm việc
 • Tư vấn & giải đáp mọi câu hỏi
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý
 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Nhận & bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

KHÁC QUẬN/HUYỆN

3.500.000 VNĐ
18 ngày làm việc
 • Tư vấn & giải đáp mọi câu hỏi
 • Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ pháp lý
 • Chốt thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Khắc con dấu pháp nhân mới
 • Thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu mới
 • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & con dấu mới

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Luật Gia Cát sẽ thực hiện cho quý khách:

Thay đổi địa chỉ trụ sở CÙNG quận/huyện

Quy trình công việc Thời gian Chi phí
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch đầu tư. 1 ngày làm việc 600.000 VNĐ
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

 • Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 600.000 VNĐ;
 • Lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia: 300.000 VNĐ;
3 ngày làm việc 900.000 VNĐ
Luật Gia Cát nhận kết quả và bàn giao cho quý khách. 1 ngày làm việc 0 VNĐ

* Tổng 900.000 VNĐ là phí phải nộp Cơ quan nhà nước.

Thay đổi địa chỉ trụ sở KHÁC quận/huyện

Quy trình công việc Thời gian Chi phí
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính và Sở Kế hoạch đầu tư. 1 ngày làm việc 600.000 VNĐ
Cơ quan Thuế xem xét tình trạng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp và ra Thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế.

 • Lệ phí Cơ quan nhà nước xem xét và hoàn thiện hồ sơ thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp: 1.000.000 VNĐ;
 • Chi phí chốt thuế và hoàn thiện các nội dung liên quan để hoàn thành nghĩa vụ thuế tại trụ sở cũ của doanh nghiệp: 1.000.000 VNĐ;
12 ngày làm việc 2.000.000 VNĐ
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

 • Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 600.000 VNĐ;
 • Lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia: 300.000 VNĐ;
3 ngày làm việc 900.000 VNĐ
Khắc con dấu pháp nhân mới và thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu. 1 ngày làm việc 0 VNĐ
Luật Gia Cát nhận kết quả và bàn giao cho quý khách. 1 ngày làm việc 0 VNĐ

* Tổng 2.900.000 VNĐ là phí phải nộp Cơ quan nhà nước.

09.729.11.729