THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHÍ DỊCH VỤ: 1.500.000 VNĐ

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Gia Cát trọn gói chỉ 1.500.000 VNĐ, giúp quý khách tiết kiệm được thời gian và an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý.

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Luật Gia Cát sẽ thực hiện cho quý khách:

Bảng giá dịch vụ:

Chi phí thực hiện công việc Chi phí
Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 900.000 VNĐ
Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 300.000 VNĐ
Lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia 300.000 VNĐ
Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu (nếu có) 300.000 VNĐ

Quy trình & thời gian thực hiện công việc:

Quy trình công việc Thời gian
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch đầu tư. 1 ngày làm việc
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. 3 ngày làm việc
Luật Gia Cát khắc dấu và thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp (trường hợp thay đổi tên công ty, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính) 1 ngày làm việc
Luật Gia Cát nhận kết quả và bàn giao cho quý khách. 1 ngày làm việc

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

  • 01 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Thông tin đã cập nhật của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;
  • 01 con dấu và thông báo mẫu dấu;
09.729.11.729