THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHÍ DỊCH VỤ: 1.500.000 VNĐ

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Gia Cát trọn gói chỉ 1.500.000 VNĐ, giúp quý khách tiết kiệm được thời gian và an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý.

Bạn cần chuẩn bị những gì?

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, thành viên công ty TNHH;
 • Chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập;
 • Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH;
 • Bổ sung/thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Quý khách chỉ cần chuẩn bị những thông tin dự kiến thay đổi: Tên công ty, thành viên (Giấy tờ chứng thực cá nhân), ngành nghề kinh doanh,…

Luật Gia Cát sẽ tư vấn cho bạn:

 • Tra cứu tên doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Kiểm tra và tư vấn về việc chuyển nhượng, thay đổi thông tin các thành viên, cổ đông trong công ty, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Tư vấn về các nghĩa vụ tài chính khách hàng phải thực hiện liên quan đến chính sách thuế đố với trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;
 • Hệ thống ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế Việt Nam đối với trường hợp bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh;
 • Và mọi câu hỏi khác liên quan;

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Luật Gia Cát sẽ thực hiện cho quý khách:

Bảng giá dịch vụ:

Chi phí thực hiện công việc Chi phí
Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 900.000 VNĐ
Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 300.000 VNĐ
Lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia 300.000 VNĐ
Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu (nếu có) 300.000 VNĐ

Quy trình & thời gian thực hiện công việc:

Quy trình công việc Thời gian
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch đầu tư. 1 ngày làm việc
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. 3 ngày làm việc
Luật Gia Cát khắc dấu và thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp (trường hợp thay đổi tên công ty, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính) 1 ngày làm việc
Luật Gia Cát nhận kết quả và bàn giao cho quý khách. 1 ngày làm việc

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

 • 01 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thông tin đã cập nhật của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;
 • 01 con dấu và thông báo mẫu dấu;