Lưu trữ Danh mục: Đầu tư nước ngoài

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26 [...]

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng [...]

Các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh ở Việt Nam

Danh mục các ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu [...]

Các ngành nghề không yêu cầu điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Danh sách các ngành nghề không yêu cầu điều kiện đầu tư (hoặc chưa có [...]

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục tra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và yêu cầu [...]

Các ngành nghề không yêu cầu điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dưới đây là danh mục các ngành nghề không yêu cầu điều kiện đầu tư [...]

Các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh ở Việt Nam

Danh mục các ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu [...]

Điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực Khai thác thủy sản

Với lợi thế đường bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam là một quốc gia [...]

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối ở Việt Nam

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối (bao gồm bán buôn, bán lẻ, đại [...]

Các hình thức đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng [...]