TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI: 1.000.000 VNĐ

Bạn muốn tạm dừng hoạt động công ty nhanh chóng hãy sử dụng dịch vụ của Luật Gia Cát. Giá dịch vụ rất rẻ, trọn gói chỉ 1.000.000 VNĐ. Quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian và an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý.

Bạn cần chuẩn bị những gì?

  • Mã số doanh nghiệp hiện nay;

Luật Gia Cát sẽ tư vấn cho bạn:

  • Tư vấn giải đáp cho khách hàng những thắc mắc liên quan đến thủ tục tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp;
  • Soạn hồ sơ đầy đủ để thực hiện việc tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp và trình khách hàng ký hồ sơ;
  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư;
  • Bàn giao kết quả cho khách hàng;

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Luật Gia Cát sẽ thực hiện cho quý khách:

Bảng giá dịch vụ:

Chi phí thực hiện công việc Chi phí
Chi phí tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ tạm ngưng hoạt động của Luật Gia Cát. 700.000 VNĐ
Phí tạm dừng hoạt động công ty phải nộp nhà nước (là chi phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận về việc tạm ngưng kinh doanh) 300.000 VNĐ

Quy trình & thời gian thực hiện công việc:

Quy trình công việc Thời gian
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp ở Sở Kế hoạch đầu tư; 1 ngày làm việc
sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp. 3 ngày làm việc
Luật Gia Cát nhận kết quả và trả hồ sơ cho khách hàng. 1 ngày làm việc

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

  • 01 Giấy xác nhận về việc tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp;
  • Thông tin đã cập nhật của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

Cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào!