DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ

PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI: 1.200.000 VNĐ

Đảm bảo thực hiện cho khách hàng TẤT CẢ thủ tục liên quan đến thuế, báo cáo quý, báo cáo hàng năm, báo cáo tài chính, lấy hóa đơn làm sổ sách kế toán, theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn cho công ty.

Hỗ trợ 100% các vấn đề kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

  • Lập và gửi báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng quý;
  • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân quý trên cơ sở bảng lương bên doanh nghiệp;
  • Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý;
  • Lập và gửi báo cáo tình hình tài chính hàng năm lên cơ quan thuế;
  • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp lên cơ quan thuế;
  • Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế;

Phí dịch vụ kế toán tạm tính là 2.400.00 VNĐ/3 tháng (Công ty phát sinh tổng hóa đơn đầu vào đầu ra dưới 16 hóa đơn/ 3 tháng, nếu phát sinh trên 16 hóa đơn thì phí dịch vụ được tính theo bảng giá bên dưới)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Trường hợp phát sinh hóa đơn sẽ được tính chi phí như sau:

Trường hợp phát sinh hóa đơn sẽ được tính chi phí như sau:

BẬC PHÍ
DỊCH VỤ
SỐ HÓA ĐƠN
(hóa đơn/3 tháng)
Phí dịch vụ đối với lĩnh vực
Thương Mại – Dịch Vụ
Phí dịch vụ đối với lĩnh vực
Lắp Đặt – Sản Xuất – Xây Dựng
1 Dưới 16 2.400.000 3.800.000
2 Dưới 31 3.300.000 5.600.000
3 Dưới 46 4.250.000 7.400.000
4 Dưới 61 5.600.000 9.200.000
5 Dưới 91 6.900.000 11.000.000
6 Dưới 121 8.300.000 12.800.000

* Chi phí trên chưa kèm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần xuất hóa đơn sẽ phụ thu 10% VAT.

Cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào!