THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI: 1.500.000 VNĐ

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp của Luật Gia Cát trọn gói chỉ 1.500.000 VNĐ, giúp quý khách tiết kiệm được thời gian và an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý.

Bạn cần chuẩn bị những gì?

 • Mã số doanh nghiệp hiện nay;
 • Tên doanh nghiệp dự định thay đổi;

Luật Gia Cát sẽ tư vấn cho bạn:

 • Tư vấn cho khách hàng đặt tên doanh nghiệp đơn giản, dễ nhớ;
 • Tra cứu tên doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia kiểm tra tên doanh nghiệp dự kiến đặt có được Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận hay không?
 • Soạn hồ sơ đầy đủ để thực hiện việc thay đổi tên doanh nghiệp và trình khách hàng ký hồ sơ.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư.
 • Thay đổi thông tin về mẫu dấu cho doanh nghiệp.
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng.

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dưới đây là phần công việc Luật Gia Cát sẽ thực hiện cho quý khách:

Bảng giá dịch vụ:

Chi phí thực hiện công việc Chi phí
Luật Gia Cát tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp 600.000 VNĐ
Lệ phí cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 300.000 VNĐ
Lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia 300.000 VNĐ
Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu (nếu có) 300.000 VNĐ

Quy trình & thời gian thực hiện công việc:

Quy trình công việc Thời gian
Luật Gia Cát tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch đầu tư. 1 ngày làm việc
Sở Kế hoạch đầu tư kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. 3 ngày làm việc
Luật Gia Cát khắc dấu và thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu mới cho doanh nghiệp. 1 ngày làm việc
Luật Gia Cát nhận kết quả và bàn giao cho quý khách. 1 ngày làm việc

Kết quả khách hàng sẽ nhận được:

Sau khi hoàn thành công việc, kết quả mà khách hàng sẽ nhận được bao gồm:

 • 01 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau thay đổi;
 • 01 con dấu tròn doanh nghiệp;
 • Thông tin đã cập nhật của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia;
 • Thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp sau thay đổi.

Cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.