Thành lập công ty tài chính

Đăng ngày
128 lượt xem

THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH

Công ty tài chính là một loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia. Đây là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau  để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ về tài chính, tiền tệ và một số hình thức khác theo quy định của pháp luật. Hiện nay thị trường hoạt động của loại hình doanh nghiệp này đang phát triển rất mạnh mẽ.

Luật Gia Cát tự hào là công ty đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thành lập công ty tài chính cho quý khách hàng. Bất cứ vướng mắc nào trong quá trình hoàn thành thủ tục hồ sơ thành lập công ty tài chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được  tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN

 1. LOẠI HÌNH: Hiện nay theo quy định của pháp luật, công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, quý khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, hiện nay công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa bởi những ưu điểm của cụ  thể trong việc  huy động vốn và phát triển mô hình.

 1. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cụ thể là công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của chính phủ từng thời kì. Mức vốn này được quy định dựa trên tình hình kinh tế và các vấn đề liên quan khác trong từng thời điểm cụ thể. Hiện nay mức vốn pháp định mà pháp luật quy định đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty tài chính áp dụng mức vốn 500 tỷ đồng.
 • ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP (Khoản 1 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng):
 1. ĐIỀU KIỆN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP: Theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT –NHNN được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2016/TT- NHNN các điều kiện đối với cổ đông sáng lập được quy định hết sức cụ thể (Khoản 2 điều 11):

Ngoài ra, các điều kiện khác cần đáp ứng đối với từng cổ đông cụ thể :

 1. Cổ đông là cá nhân:
 • Phải mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật.
 • Không thuộc các trường hợp là đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 1. Cổ đông là tổ chức :
 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định đến ngày nộp hồ sơ.

Thêm vào đó, đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại) cần đảm bảo các điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu là 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu là 1000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước ngày nộp hồ sơ. Trường hợp tổ chức là ngân hàng thương mại thì tổng tài sản tối thiểu cần đảm bảo là 100.000 tỷ đồng và một số điều kiện đặc thù khác liên quan.

 1. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH
 2. Đơn xin cấp Giấy phép (theo mẫu).
 3. Dự thảo Điều lệ, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.
 4. Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính;
 5. Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;
 6. Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:
 7. a) Quyết định thành lập;
 8. b) Điều lệ hiện hành ;
 9. c) Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành;
 10. d) Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;
 11. e) Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.

SỐ LƯỢNG BỘ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP

 1. Đối với Công ty tài chính thuộc Tổng công ty Nhà nước, Công ty tài chính cổ phần, Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng:

Hồ sơ được lập thành 2 bộ bằng tiếng Việt. Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính, trường hợp là các bản sao trong hồ sơ phải có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng nhận của Công chứng Nhà nước;

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đối với Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài:
 2. a) Hồ sơ được lập thành 2 bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh. Hồ sơ được lập tại nước ngoài phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 3. b) Các văn bản phải được hợp pháp hoá lãnh sự
 4. c) Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận;
 5. Sau khi được cấp phép, Công ty Tài chính phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh như thông thường.

Trả lời