Lưu trữ Danh mục: Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là [...]

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại [...]

Dịch vụ quản tài viên

Dịch vụ quản tài viên là một ngành nghề mới được quy định trong Luật [...]

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305)

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305) không có trong biểu cam kết của WTO và [...]

Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676)

Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật là dịch vụ kiểm tra và phân [...]

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865), tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) được quy định [...]

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), trừ quảng cáo thuốc lá

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo (CPC [...]

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ nghe nhìn

Dịch vụ nghe nhìn có thể hiểu đơn giản là dịch vụ cung cấp các [...]

Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC 7213)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC [...]

Điều kiện kinh doanh nhóm ngành Sản xuất kinh doanh hàng hóa

Điều kiện đầu tư nước ngoài đối với nhà đầu tư khi muốn kinh doanh [...]