Lưu trữ Danh mục: Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm ngươi điều khiển (CPC 83109)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không [...]

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người lái (CPC 83103)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người [...]

Dịch vụ thú y (CPC 932)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc giữ [...]

Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan [...]

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) và tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) và tư vấn [...]

Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)

Để kinh doanh Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671) ở Việt Nam thì nhà đầu [...]

Dịch vụ thuế (CPC 863)

Điều kiện đầu tư kinh doanh Dịch vụ thuế (CPC 863) đối với nhà đầu [...]

Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán [...]

Dịch vụ pháp lý (CPC 861)

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, những năm gần đây Việt Nam đang dần [...]

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442)

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì không phải là ngành nghề [...]